Leden van de Vereniging van Schemabeheerders voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen voor het beheren van certificatieschema’s


Trots

Wij zijn trots dat we kunnen melden dat alle leden van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) voldoen aan de NTA 8813, het Nederlands Technische Afspraak 8813 voor schemabeheer.


Dit mooie en goede resultaat is bereikt door hard werken door alle inmiddels 19 schemabeheerders om te willen voldoen aan deze norm. Het eerste jaar – 2019 – hebben de organisaties een eigen beoordeling uitgevoerd. De afwijkingen die daarbij naar voren kwamen zijn actief opgepakt zodat tijdens de eerste externe beoordelingsronde in 2020 en vervolgens ook in de tweede externe beoordelingsronde in 2022 iedereen is geslaagd. De afwijkingen die zijn hersteld, hebben het werk van de schemabeheerders er kwalitatief beter op gemaakt en dat is nu juist ook de toegevoegde waarde die we als vereniging kunnen bieden.


Vertrouwen

Het belang van het voldoen aan de NTA 8813 ligt in vertrouwen.

Vertrouwen gaat volgens ons zowel over vertrouwen in de schema’s als ook in de schemabeheerders. Het gaat erom dat de markt kan vertrouwen op kwalitatief hoogwaardig schemabeheer door integere en professionele organisaties. De certificaten die gebaseerd zijn op een schema geven vertrouwen in de kwaliteit en integriteit van de processen en producten, die wij met onze schema’s beheren. Kortom, al onze stakeholders kunnen een gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat het schemabeheer op een professionele en kwalitatief hoogstaande wijze plaatsvindt.


Kern van de zaak

De VvS leden werken aantoonbaar volgens de norm. Kern elementen van de NTA 8813 zijn voor ons: Onpartijdigheid, Onafhankelijkheid, Competenties en Draagvlak.

  • De schemabeheerder moet het belang van onpartijdigheid onderschrijven, moet zijn activiteiten op onpartijdige wijze uitvoeren en moet ervoor zorgen dat commerciële, financiële of andere druk zijn onpartijdigheid niet in het gedrang brengt.
  • Onafhankelijkheid betekent dat de leden van de VvS meestal met meerdere CBI’s overeenkomsten hebben gesloten en het schema open staat voor alle CBI’s om toe te passen.
  • Onze leden hebben er allemaal aantoonbaar voor gezorgd dat de personen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheren van hun schema’s daartoe (gezamenlijk) competent zijn.
  • Onze leden hebben allen aangetoond dat hun schema of schema’s berusten op draagvlak bij belanghebbende partijen en dat deze partijen actief bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer daarvan.


Wat merkt de markt hiervan?

Producten en diensten dienen in Nederland aan hoge standaarden te voldoen in meerdere opzichten; aan veiligheid, gezondheid, milieu, te veel om te noemen. Dat gaat uiteraard niet zomaar, hiervoor is een systeem ingericht dat borgt dat de kwaliteit ook voortdurend bewaakt wordt. De markt met onze stakeholders kan er van uit gaan dat die hoge standaarden worden bewaakt en geborgd in de werkvelden van onze leden. 


Toekomst

We blijven als vereniging samenwerken aan kwalitatief goed schemabeheer. Daar hoort periodieke toetsing op de NTA 8813 bij. Het meewerken aan de kwalitatieve verbetering van de norm zelf is ook een belangrijke doelstelling. We staan hierbij open voor ideeën en suggesties uit de ‘markt’ en nodigen u uit ons daarover te benaderen.

Contact

Postbus 159
4190 CD Geldermalsen
info@schemabeheerders.nl

Het bestuur

  • Frans Stuyt (SCCM) - voorzitter / penningmeester a.i.
  • Edwin Zoontjes (SVMS) - secretaris
  • Ineke Vlot (SMK) - lid
  • Gisela van Blokland (CCV) - lid
  • Paul Uilenbroek (TCVT) - lid

Onze leden hebben een actieve inbreng op het gebied van het behartigen de belangen.

Heeft u een vraag? Kijk dan tussen onze veelgestelde vragen of uw antwoord er tussen staat.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden die schemabeheerder zijn.