Veelgestelde vragen


  Wat is een onafhankelijk schemabeheerder?

  Een onafhankelijk schemabeheerder is een identificeerbare organisatie die een schema heeft vastgesteld en verantwoordelijk is voor het ontwerp en beheer van het schema en die zelf  geen conformiteitsbeoordelingen uitvoert.

  Wat staat in het huishoudelijk reglement?

  Het huishoudelijk reglement wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan leden via info@schemabeheerders.nl

  Wat zijn de toelatingseisen voor nieuwe leden?

  Een lid van de VvS is een onafhankelijk schemabeheerder die cf. de eisen van de NTA 8813 het schemabeheer uitvoert of die binnen twee jaar na toetreding hieraan voldoet.

  Het voldoen aan de NTA 8813 wordt aangetoond door middel van een externe beoordeling eens in de twee jaar. Hiernaast dient om het jaar een eigen beoordeling te worden uitgevoerd.

  Wat zijn de voorwaarden van lidmaatschap?

  Het jaarlijks voldoen van de contributie van € 660,00 excl. btw per schemabeheerder per jaar.

  Wat staat er in de NTA 8813?

  In hoofdlijn staan hierin de eisen op grond waarvan een schemabeheerder kan aantonen dat hij / zij aan goed schemabeheer voldoet. Feitelijk betreft het de opvolging van de eisen die vanuit de Raad voor Accreditatie werden gesteld aan schemabeheerders die de status ‘Geaccepteerd schemabeheerder’ hadden tot 1 januari 2017.


  De NTA 8813 kunt u kosteloos bestellen in de NEN webshop: https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NTA-88132017-nl.htm

  Kan ik als onafhankelijk schemabeheerder ook lid zijn van de vereniging zonder aan de NTA 8813 te voldoen?

  Dat kan, indien de schemabeheerder binnen twee jaar na toelating wel aan de eisen in de NTA voldoet. In die periode is de schemabeheerder ‘aspirant lid’. Zodra een schemabeheerder wel voldoet, dan wordt de organisatie 'gewoon' lid van de vereniging.

  Contact

  Postbus 159
  4190 CD Geldermalsen
  info@schemabeheerders.nl

  Het bestuur

  • Frans Stuyt (SCCM) - voorzitter / penningmeester a.i.
  • Edwin Zoontjes (SVMS) - secretaris
  • Ineke Vlot (SMK) - lid
  • Gisela van Blokland (CCV) - lid
  • Paul Uilenbroek (TCVT) - lid

  Onze leden hebben een actieve inbreng op het gebied van het behartigen de belangen.

  Heeft u een vraag? Kijk dan tussen onze veelgestelde vragen of uw antwoord er tussen staat.

  Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden die schemabeheerder zijn.