Schemabeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en het beheer van de schema's. 


In de NTA 8813-norm liggen de eisen ten aanzien van de organisatie en de werkwijze van een schemabeheerder vast . Wanneer een schemabeheerder voldoet aan NTA 8813 mag worden verwacht dat zijn ontwikkeling en beheer van schema's leidt tot conformiteitsbeoordelingen die voldoen aan de verwachtingen van de betrokken partijen en tot maatschappelijk vertrouwen.


Leden van de VvS moeten eens in de twee jaar door middel van een externe beoordeling aantonen dat zij aan de NTA 8813 voldoen. 


De VvS selecteert een aantal onafhankelijke beoordelaars die deze beoordeling kunnen uitvoeren. 


Een schemabeheerder kan er ook voor kiezen om de externe beoordeling te laten uitvoeren door bijvoorbeeld een certificatie-instelling die het kwaliteitsmanagementsysteem van de schemabeheerder op basis van ISO 9001 certificeert. Voorwaarde is dat de auditor(s) voldoen aan de competentie-eisen waaraan ook de door de VvS geselecteerde beoordelaars moeten voldoen.  


Voor 1 november 2020 dienden alle VvS-leden aan de eisen van NTA 8813 te voldoen. En dat is gelukt! Er waren zelfs schemabeheerders die geen enkele afwijking hebben ontvangen en enkelen moeten in dit jaar nog hun laatste corrigerende maatregelen laten controleren. Al met al is het een succesvol achterliggend jaar geweest. Het resultaat van de externe beoordelingen treft u aan in de samengevatte versie


In de achterliggende tijd heeft de tweede ronde van de externe beoordeling plaatsgevonden bij de schemabeheerders. Binnenkort verschijnt daarvan de actuele samenvatting.

  Contact

  Postbus 159
  4190 CD Geldermalsen
  info@schemabeheerders.nl

  Het bestuur

  • Frans Stuyt (SCCM) - voorzitter / penningmeester a.i.
  • Edwin Zoontjes (SVMS) - secretaris
  • Ineke Vlot (SMK) - lid
  • Gisela van Blokland (CCV) - lid
  • Paul Uilenbroek (TCVT) - lid

  Onze leden hebben een actieve inbreng op het gebied van het behartigen de belangen.

  Heeft u een vraag? Kijk dan tussen onze veelgestelde vragen of uw antwoord er tussen staat.

  Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden die schemabeheerder zijn.