Leden van de Vereniging van Schemabeheerders

Het lidmaatschap staat open voor onafhankelijke schemabeheerders (dat wil zeggen niet gelieerd aan een certificatie- of inspectie-instelling) die werken op basis van NTA 8813. De leden laten zich eens in de twee jaar door een externe beoordelaar beoordelen op het voldoen aan deze norm. Zo waarborgen zij hun onafhankelijkheid en de kwaliteit van hun werkwijze. Onze leden hebben een actieve inbreng op het gebied van het behartigen van de belangen.

CCV

ERM

SVMS

SKAO

CKB

SMK

Riskplaza B.V.

SCIOS

STEK

NEN

InstallQ

SSVV

SIKB

Groenkeur

VOMES

Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten

SCCM

Stichting Ascert

AVINED

TCVT

Onze leden hebben een actieve inbreng op het gebied van het behartigen de belangen.

Heeft u een vraag? Kijk dan tussen onze veelgestelde vragen of uw antwoord er tussen staat.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden die schemabeheerder zijn.