De leden van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) werken aantoonbaar volgens de NTA 8813. Kernelementen van deze norm zijn voor ons: onpartijdigheid, onafhankelijkheid, competenties en draagvlak.


  • De schemabeheerder moet het belang van onpartijdigheid onderschrijven, moet zijn activiteiten op onpartijdige wijze uitvoeren en moet ervoor zorgen dat commerciële, financiële of andere druk zijn onpartijdigheid niet in het gedrang brengt.
  • Onafhankelijkheid betekent dat de leden van de VvS meestal met meerdere conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s)  overeenkomsten hebben gesloten en het schema open staat voor alle CBI’s om toe te passen.
  • Onze leden hebben er allemaal aantoonbaar voor gezorgd dat de personen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheren van hun schema’s daartoe (gezamenlijk) competent zijn.
  • Onze leden hebben allen aangetoond dat hun schema of schema’s berusten op draagvlak bij belanghebbende partijen en dat deze partijen actief bijdragen aan de ontwikkeling en het beheer daarvan.

Onze leden hebben een actieve inbreng op het gebied van het behartigen de belangen.

Heeft u een vraag? Kijk dan tussen onze veelgestelde vragen of uw antwoord er tussen staat.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van haar leden die schemabeheerder zijn.